Opći uvjeti poslovanja

INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU:

Radiona SKATT d.o.o. 
društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
OIB: 47681131152
Kolarova 15, 10000 Zagreb
Hrvatska

Adresa elektroničke pošte: 

info@radionaskatt.hr

Kontakt telefon:
+385 91 632 6115

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu 
Račun u Erste & Steiermarkische bank d.d.
IBAN HR3624020061100862565
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu

Članovi uprave društva: Igor Puhar

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Adresa i mjesto rada: Zagreb, Kolarova 15
Službeni e-pretinac: info@radionaskatt.hr

Opći uvjeti poslovanja i izjava o privatnosti

Tvrtka Radiona SKATT d.o.o. pruža online usluge putem svoje Internet stranice na domenama: radionaskatt.hr. skatt.work, skattconsulting.com,
Vlasništvo navedenih domena pripada trgovačkom društvu:
Radiona SKATT d.o.o.

Adresa: Kolarova 15, 10000 Zagreb
Matični broj MBS: 081149351
Trgovački sud u Zagrebu
OIB: 53769098448
Banka i broj žiro računa:

ERSTE HR3624020061100862565
Temeljni kapital 20,000,00 kuna – uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Igor Puhar

Radiona SKATT d.o.o. obvezuje se na zaštitu privatnosti dobivenih podataka Kupca usluga i/ili proizvoda Radione SKATT d.o.o., te čuvanju tajnosti njihovog identiteta i poslovanja u skladu s legitimnim zakonima Republike Hrvatske.

Uvjeti korištenja usluga Internetskih stranica u vlasništvu Radione SKATT d.o.o.

Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obavezama. Opći uvjeti primjenjuju se između Kupca i Prodavatelja, vezano uz kupovinu proizvoda od strane Kupca putem web trgovina u vlasništvu Radione SKATT d.o.o.

Pristupanjem kupnji proizvoda ili usluga putem online kupovine ili posjećivanjem ove internet stranice u svrhu informiranja o proizvodima ili uslugama, smatra se da su Korisnici upoznati s Općim uvjetima te da su s istima suglasni. Korištenjem web stranica u vlasništvu Radione SKATT d.o.o. smatra se da se Korisnik upoznao sa ovim Općim uvjetima te da ih je prihvatio u cijelosti. Radiona SKATT d.o.o. Se neće smatrati odgovornom za eventualne sporove ili novonastale situacije koje su proizašle zbog korisnikovog ignoriranja ovih Općih uvjeta.

Na ove Opće uvjete poslovanja primjenjuje se:
Zakon o zaštiti potrošača – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu

Opći uvjeti web trgovine u vlasništvu Radiona SKATT d.o.o. sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini, Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o obveznim odnosima te zajedno s podacima objavljenim na Internet stranici web trgovine predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. Zakona o zaštiti potrošača.

Smatra se da svaki kupac naših proizvoda i usluga prilikom kupnje prihvaća ove Opće uvjete.

Radiona SKATT d.o.o. Ima pravo bez prethodne najave mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, dostupne proizvode i usluge, izgled i funkcionalnost svojih web stranica i druge podatke i/ili sadržaj vezan uz web stranice. Sve izmjene na Općim uvjetima, proizvodima i uslugama, izgledu, funkcionalnošću, podacima ili sadržaju će po izmijeni biti vidljivi i dostupni na web stranicama u vlasništvu Radione SKATT d.o.o.

Korisnici naših proizvoda i usluga mogu biti samo punoljetne osobe. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj uputi.

Naši proizvodi i usluge su dostupni samo na području Republike Hrvatske. Po želji kupca proizvod može biti dostavljen na području Europske Unije, ali isključivo u organizaciji kupca. Usluge su dostupne isključivo na području Republike Hrvatske.

Cijene proizvoda i usluga izražene su u hrvatskim kunama (HRK). U naznačene cijene artikala i usluga uračunat je porez na dodanu vrijednost (PDV). Troškovi dostave ili drugi troškovi vezani za proizvod ili uslugu nisu uključeni u cijenu već su prilikom kupnje naznačeni posebno. Radiona SKATT d.o.o. ima maloprodajnu mrežu trgovina i kao i online trgovinu te se ne obvezuje da iste cijene, akcije, grupni popusti ili drugi oblici promocijskih aktivnosti budu podjednaki u cijeloj maloprodajnoj mreži i/ili online trgovini. Ažuriranje cijena se vrši sukladno odredbama uprave, izvršnog odbora ili druge organizacije unutar pravne osobe koja ima za odgovornost i pravo korigirati cijene sukladno trenutnim i budućim tržišnim procjenama. Ažuriranje se vrši u bilo koje doba dana te ne mora biti prethodno najavljeno.

Radiona SKATT d.o.o. ima pravo u bilo kojem trenutku izvršiti promjenu cijene proizvoda i usluga na svojim web stranicama kao i u svojoj maloprodajnoj mreži. Radiona SKATT d.o.o. ima za pravo u bilo kojem trenutku bez prethodne najave svojim proizvodima i uslugama mijenjati cijene u sklopu akcija, popusta, 2+1 programa, programa vjernosti, promocijskih aktivnosti, sezonskih popusta i ostalih oblika marketinških aktivnosti koje utječu na konačnu cijenu. Marketinške aktivnosti se mogu neobvezujuće primjenjivati samo na jedan proizvod, više proizvoda, kategoriju proizvoda, više kategorija proizvoda, pojedinim proizvodima iz svake kategorije ili na sve proizvode istovremeno bez ikakvih ograničenja. Marketinške aktivnosti koje se primjenjuju u web trgovini Radione SKATT d.o.o. nisu primjenjene i u maloprodajnoj mreži te vrijedi i obrnuto osim ako nije drugačije naznačeno.

U slučajevima kada Radiona SKATT d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti svoje proizvode ili usluge nakon što ih je kupac već platio dužna je kupcu vratiti uplaćena sredstva u jednakom iznosu koji je bio uplaćen u istovjetnom obliku.

Mole se kupci proizvoda i korisnici usluga Radione SKATT d.o.o. da prilikom svojevoljne predaje svojih podataka obrate posebnu pozornost pri točnosti podataka. Radiona SKATT d.o.o. nije odgovorna ako određena fizička ili pravna osoba vrši zlouporabu podataka te koristi krivotvorene, tuđe, izmišljene ili izmijenjene podatke iz bilo kojeg razloga. U slučaju potrebe za izmjenom podataka to se može napraviti putem maila: info@radionaskatt.hr, na broj tel: 0916326115 ili osobno u našim maloprodajnim trgovinama.

Prilikom narudžbe robe ili usluge od strane Kupca od Radione SKATT d.o.o. smatra se da je zaključen sporazumni ugovor o kupoprodaji koji se temelji na ovim Općim uvjetima.

Radiona SKATT d.o.o. se ne obvezuje izvršiti dostavu robe ili izvršenje usluge u sljedećim slučajevima:
Navedena je adresa (ulica i/ili kućanski broj i/ili poštanki broj) za dostavu nepostojeća.
Navedena adresa je izvan teritorija Hrvatske te nije postojao poseban dogovor o isporuci

Navedeni telefonski broj ili email adresa nisu važeći.
Na navedeni telefonski broj ili kontakt email nema odgovora unatoč uzastopnim (3) pokušajima kontaktiranja.

DOSTAVA ROBE

Cijena dostave je naznačena prilikom kupnje svakog proizvoda ili usluge. Ukoliko Kupac želi proizvod ili uslugu preuzeti u našoj poslovnici potrebno je napisati napomenu te provjeriti putem službene email adrese jesu li usluga ili proizvod spremni za preuzimanje. Prilikom preuzimanja potrebno je predočiti potvrdu o uplati. Neki proizvodi i usluge su dostupni samo za osobno preuzimanje. Kupac je dužan po preuzimanju provjeriti isporučen proizvod ili uslugu te eventualna nezadovoljstva na proizvod ili uslugu, njenu kvalitetu, oštećenje nastalo u transportu ili bilo koj drugi oblik reklamacije mora javiti Radioni SKATT d.o.o. bez odgode. Radiona SKATT d.o.o. Dužna je kupcima svojih proizvoda i usluga ispostaviti račun te jamstveni list i upute za uporabu za proizvode. Kupac prilikom preuzimanja proizvoda potpisuje dostavni list čime potvrđuje da je robu preuzeo te da na izgledu, pakiranju ili proizvodu nema vidljivih oštećenja.

U slučajevima kada oštećenje ili neku drugu vrstu odstupanja na isporučenom proizvodu ili usluzi nije moguće uočiti prilikom primopredaje kupac ima pravo na raskid ugovora i jednu od mogućnosti: zamjenu proizvoda, povrat novca, uklanjanje nedostataka ili odobren popust.

PLAĆANJA

Cijenu proizvoda i usluga Kupac može platiti na jedan od ponuđenih načina prilikom odabira. U slučaju sumnje na zlouporabu tuđih osobnih podataka Radiona SKATT d.o.o. može, ali ne mora, zatražiti dodatne dokaze koji bi potvrdili valjanost podataka i/ili plaćanja. Radiona SKATT d.o.o. može obustaviti transakciju ili odbiti isporuku proizvoda ili usluge uz povrat sredstava ako postoji sumnja za zloupotrebu podataka. Radiona SKATT d.o.o. sumnju za zloupotrebu podataka ili eventualne dokaze nije dužna podijeliti s Kupcem. Plaćanje je uspješno izvršeno kada je zabilježeno zaprimanje odgovarajućih sredstava na žiro račun prodavatelja, kad je kartica autorizirana ili kada je novac predan kurirskoj službi.
Plaćanje proizvoda i usluga moguće je izvršiti naznačenim karticama, transakcijskim putem i gotovinom.
U slučaju da kupac želi izvršiti plaćanje prilikom dostave, dostavnoj službi može platiti isključivo u gotovini. Kupcima koji ne preuzmu robu prilikom slanja poštom iz bilo kojeg razloga u budućnosti više neće moći koristiti taj način plaćanja.
Uvjeti plaćanja debitnim i kreditnim karticama su promjenjivi te su uvijek pravovremeno naznačeni na web stranicama Radione SKATT d.o.o. kao i u našim poslovnicama.

JAMSTVO, SERVIS, REKLAMACIJE

Uz svaki proizvod zakonska obveza proizvođača je priložiti upute na Hrvatskom jeziku. Radiona SKATT d.o.o. ne odgovara ako u pakiranju skupa sa proizvodom nisu zapakirane upute jer ne vrši pojedinačnu provjeru proizvoda. Kupac je dužan prilikom prvog otvaranja proizvoda provjeriti jesu li priložene upute te ako nisu kontaktirati Radionu SKATT d.o.o. ili nadležnog distributera za taj brand. Dužnost svakog kupca je korištenje proizvoda isključivo u skladu s uputama. Radiona SKATT d.o.o. daje garanciju na naznačene proizvode prilikom kupnje. Informacija o trajanju jamstva je uvijek istaknuta pored svakog proizvoda ili dostupna na zahtjev kod osoblja trgovine. Prilikom kupnje sa proizvodima za koje vrijedi jamstvo kupac dobiva i jamstveni list sa objašnjenim uvjetima jamstva. Sukladno Zakonu o obveznim odnosima Radiona SKATT d.o.o. se obavezuje prilikom reklamacije u razumnom roku kontaktirati distributera kako bi dogovorila zamjenu ili popravak alata te kupcu javiti povratnu informaciju. Svi električni uređaji i alati dolaze sa jamstvom dok za rezervne dijelove ili ručne alate ovisi o proizvođaču samog alata.

Račun i jamstveni list je kupac dužan čuvati za vrijeme trajanja jamstva za kupljeni proizvod. Svaki jamstveni list se smatra punovažnim isključivo uz predočenje računa. Ako kupac nije koristio proizvod sukladno uputama što dovodi do neispravnosti proizvoda, jamstvo više neće biti važeće. Radiona SKATT d.o.o. ne odgovara za svu materijalnu štetu, nezgode ili nesreće proizašle sa korištenjem kupljenih ili unajmljenih proizvoda suprotno uputama. Servisiranje proizvoda je moguće samo kod ovlaštenih servisa ili distributera. Svi zahvati, popravci, radovi, preinake ili nadogradnje na proizvodu koje nisu napravljene kod ovlaštenog distributera poništavaju jamstvo.
Sukladno odredbama Europske unije svaki proizvod koji je postao neispravan u garantnom roku potrebno je prvo nastojati popraviti. Ako popravak nije moguće kupcu je potrebno ponuditi novi ili zamjenski proizvod. Ako kupac ne želi novi ili zamjenski proizvod kupac ima pravo zatražiti djelomični ili puni povrat novca uplaćenog za taj proizvod.

Sve reklamacije, prigovore ili zahtjeve za povratnom novca kupac može poslati putem maila na adresu: info@radionaskatt.hr. Radiona SKATT d.o.o. je dužna odgovoriti kupcu sukladno trenutno važećem zakonskom roku. Ako se proizvod ispostavi nevažećim u slučaju kupnje na daljinu, prodavatelj će nastojati organizirati prikup reklamiranog proizvoda. Ako proizvod nije moguće prikupiti u razumom roku kupac može poslati proizvod poštom te u slučaju gdje kupac traži povrat novca može zatražiti i povrat novca za poštanske troškove. Kupac će dobiti naknadu za poštanske troškove ako pošalje na adresu Prodavatelja važeći račun kao dokaz navedenih poštanskih troškova.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Sukladno odredbama čl. 400. Zakona o obveznim odnosima:
1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
2.Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
3. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
4. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

RASKID UGOVORA I POVRAT

Roba kupljena na daljinu

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, svi proizvodi kupljeni na daljinu (oni koji nisu osobno preuzeti već poslani kurirskom službom) mogu se vratiti u najkasnijem roku od 14 dana. Rok za povrat robe kreće teći od trenutka primitka robe. Troškove povrata snosi kupac osim u slučaju da je povrat nastao zbog neispravnog proizvoda pokrivenog jamstvom ( pogledati poglavlje “JAMSTVO, SERVIS, REKLAMACIJE” ). Sukladno članku 77. stavka 5. Zakona o zaštiti potrošača kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je proizašlo iz rukovanja kupljenim proizvodom. Otkazivanje narudžbe je moguće isključivo pismenim putem na: info@radionaskatt.hr sa mail adrese koja je povezana s narudžbom. U mailu je potrebno navesti puno ime kupca i adresu na koju je proizvod poslan broj narudžbe ili računa te datum narudžbe. Svaki drugi način otkazivanja narudžbe će se smatrati nevažećim. Ako je proizvod već poslan na adresu kupac snosi troškove povrata proizvoda. Proizvod može biti vraćen isključivo u originalnoj, neoštećenoj i neotvorenoj ambalaži, u ispravnom stanju skupa sa svim pripadajućim dijelovima.

Kupac može raskinuti ugovor isključivo u roku od 14 dana od dostave robe te nije dužan navoditi razloge raskida. Umjesto kupca raskid ugovora može izvršiti i ovlaštena osoba za zastupanje uz predočenje punomoći ili nekog drugog valjanog dokumenta po kojem je vidljivo ovlaštenje.
Odmah nakon što narudžba bude otkazana poslat će se potvrda kupcu.

Potrošač/Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Odgovornost Kupca za umanjenje vrijednosti robe

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe kao rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Trošak povrata robe u slučaju reklamacije snosi Kupac, a trošak slanja robe sa servisa odnosno reklamacije snosi Radiona SKATT d.o.o.
U slučaju da je reklamacija “lažna” i neutemeljena trošak dijagnostike i slanja robe sa servisa snosi kupac.

Uvjeti povrata – umanjenje vrijednost robe

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.
Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:
– bez oštećenja ambalaže 100% povrat
– oštećena ambalaža 80-90% povrata
– bez ambalaže 70% povrata sredstava
Povrat sredstava direktno ovisi o procjeni štete od strane ovlaštenog servisera Radiona SKATT d.o.o.
Radiona SKATT d.o.o. utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. Radiona SKATT d.o.o. zadržava pravo odbiti povrat robe u potpunosti ako se pri vizualnom pregledu vidi da je roba korištena.

RASKID UGOVORA I POVRAT ZA PRAVNE OSOBE

Ukoliko se izdaje R1 račun za pravne osobe, ugovor nije moguće otkazati. Odustajanja od ugovora: tvrtkama, obrtnicima i drugim pravnim osobama omogućujemo vraćanje kupljenih artikala u okviru jamstvenih uvjeta, no navedene pravne osobe nemaju mogućnost odustajanja od ugovora u roku od 14 dana od preuzimanja artikla bez razloga, kao što vrijedi za fizičke osobe.

INFORMACIJE NA WEB TRGOVINI

Radiona SKATT d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i točnim. Radiona SKATT d.o.o. ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Radiona SKATT d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Isto tako, slike proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte odjel prodaje Radiona SKATT d.o.o.

UVJETI KORIŠTENJA

Internetske stranice radione Skatt su u vlasništvu tvrtke Radiona SKATT d.o.o. Za vrijeme korištenja web stranica u vlasništvu Radione SKATT d.o.o. primjenjuju se ovdje navedena pravila i Uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Radiona SKATT d.o.o. zadržava pravo promjene ovih pravila i Uvjeta korištenja sukladno zakonu u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

COPYRIGHT

Web stranice u vlasništvu Radione SKATT d.o.o. su ispunjene sadržajima kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), audio i video zapisi, dokumenti, programska rješenja, tehnički nacrti i skice, 3D modeli i ostalim sadržajem koji pripada pod kategoriju autorskog prava.
Svi sadržaji na web stranicama u vlasništvu Radione SKATT d.o.o. su u vlasništvu Radione SKATT d.o.o. ili partnerskih pravnih ili fizičkih osoba od kojih je dobiveno odobrenje za korištenje sadržaja.
Dijeljenje, skidanje, kopiranje, reproduciranje ili bilo koja druga vrsta neovlaštene uporabe navedenih sadržaja smatrati će se kršenjem prava intelektualnog vlasništva. Protiv navedenih radnji i odgovorne osobe biti će poduzete pravne mjere na trgovačkom sudu u Zagrebu ili drugom nadležnom sudu.

VAŠ KORISNIČKI RAČUN

Korisnik web stranica u vlasništvu Radione SKATT d.o.o. je odgovoran za popunjenost, sigurnost, točnost i valjanost svih podataka traženih unutar korisničkog računa sučelja. Radiona SKATT d.o.o. nije odgovorna za štetne, zlonamjerne ili ostale neautorizirane promjene na korisničkom računu u slučaju neovlaštenog korištenja pristupnih podataka tj. korisničkog imena i/ili email adrese i/ili jedinstvene lozinke.

ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA

Sva komunikacija putem web stranica u vlasništvu Radione SKATT d.o.o., ali i ostalih komunikacijskih kanala koji uključuju vezu na internetu poput WhatsApp poruka, Viber poruka, poruka putem društvenih mreža i ostalih smatra se elektroničkom komunikacijom.
Za potrebe minimalne preglednosti komunikacije svaka osoba koja komunicira s nama pristaje na prikupljanje osnovnih podataka poput imena, broja telefona, emaila i drugih informacija.

Radiona SKATT d.o.o. podržava komunikaciju putem direktnih poruka na društvenim mrežama ili servisima te kao takvu primjenjuje u svojem svakodnevnom poslovanju što između ostalog uključuje i marketinške aktivnosti. Svaka osoba koja je dobila poruku takvog sadržaja ima pravo zatražiti da je se više ne kontaktira tim kanalom ili općenito bilo kojim kanalom kroz isti smjer komunikacije. Radiona SKATT d.o.o. se obvezuje potupiti po želji korisnika u skladu sa svim važečim pravnim propisima i ovim Općim uvjetima poslovanja.

OSVRTI, KOMENTARI I OSTALI SADRŽAJI

Svi korisnici naših usluga kao i sve ostale osobe koje pokazuju interes za našim proizvodima, uslugama ili poslovanju općenito su pozvani da nam se jave sa svojim komentarima, pitanjima, sugestijama ili u ostalim oblicima konstruktivnog dijaloga. Radiona SKATT d.o.o. se ne obavezuje odgovarati na takve poruke. Svi oblici komunikacije koji krše zdravorazumska načela, zakone RH ili EU, međuljudsko poštovanje, etičke norme ili ravnopravnu uključenost svih pojedinaca bilo po vjerskoj, nacionalnoj, rasnoj, profesionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi će biti tretirani kao SPAM i isključeni iz svih komunikacijskih kanala vezanih za Radionu SKATT d.o.o.

Svi mailovi koji su zlonamjerne prirode poput pokušaja prevara, nedozvoljenog djeljenja sadržaja, neautoriziranih korištenja podataka Radione SKATT d.o.o. u promocijske svrhe bit će blokirani, a po potrebi i prijavljeni nadležnim institucijama.

PRIJAVE POVREDE ZAŠTITA I PRAVA

Radiona SKATT d.o.o. veliki dio sadržaja na vlastitim web stranicama samostalno izrađuje ili koristi uz dopuštenje ostalih pravnih ili fizičkih osoba. U slučajevima kada postoji sumnja u povredu autorskih prava osoba koja ustanovi propust je dužna bez odgađanja kontaktirati Radiona SKATT d.o.o. kako bi sporan sadržaj mogao biti revidiran, izmijenjen ili u potpunosti uklonjen ako se utvrdi povreda. Radiona SKATT d.o.o. uzima za pravo vremenski period od 48h za provedbu navedenih aktivnosti.

RIZIK GUBITKA

Radiona SKATT d.o.o. je vlasnik proizvoda i usluga na svim web stranicama u njenom vlasništuv te kao takva snosi odgovornost na nastalu štetu, gubitak ili propast istih. Kupac je prilikom kupnje prihvatio da sukladno kupoprodajnoj praksi po preuzimanju proizvoda ili usluge, vlasništvo (skupa sa odgovornošću za nastalu štetu, gubitak ili propast istih) prelazi na njega.

Zloupotreba Radiona SKATT d.o.o.

Radiona SKATT d.o.o. sve internetske stranice u svojem vlasništvu nastoji učiniti sigurnim područjem za sve korisnike. Unatoč najboljoj namjeri i uloženom trudu Radiona SKATT d.o.o. ne može jamčiti sigurnost svih korisnika internetskih stranica od ciljanih i zlonamjernih aktivnosti pojedinaca ili grupa pojedinaca. U svrhu smanjenja mogućnosti zlonamjernog korištenja internetskih stranica Radiona SKATT d.o.o. ima pravo bez najave, upozorenja i pravne osnove poduzeti sve zakonski dopuštene radnje protiv korisnika na kojih se sumnja u zlouporabu sadržaja.

Ukoliko pojedinci svojim zlonamjernim aktivnostima počine materijalnu i nematerijalnu štetu na teret Radione SKATT d.o.o. protiv njih će biti pokrenuti odgovarajući pravni postupci. Nematerijalna šteta za koju Radiona SKATT d.o.o. ima pravo tužiti pojedinca u navedenim slučajevima uključuje, ali nije isključivo, gubitak dobiti, smanjenje vrijednost branda, izgubljena dobit, gubitak podataka, gubitak radnih sati zaposlenika, pad zadovoljstva kupaca te ostale oblike narušavanja poslovanja.

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Radiona SKATT d.o.o. u svojem djelovanju i internetskim stranicama u vlasništvu svakodnevno obrađuje veliku količinu sadržaja što uključuje tekstove, fotografije, infografike, video materijale, audio materijale te ostale medije informiranja.
Svaki korisnik prihvaća zdravorazumsku mogućnost nenamjernih grešaka u svim navedenim oblicima sadržaja usred rada. Navedene greške uključuju, ali nisu isključivo, nepotpune, netočne, izostavljene, djelomično prenesene ili nedostupne informacije u bilo kojem sadržajnom obliku. Pouzdavanje u navedene informacije korisnici čine isključivo na vlastitu odgovornost. Radiona SKATT d.o.o. nije odgovorna za korištenje internetskih stranica ili na njima objavljenog sadržaja i/ili sadržaja.
Kako bi se osigurao nesmetan rad stranica i obnavljanje sadržaja Radiona SKATT d.o.o. ima pravo, bez najave ili upozorenja, učiniti dijelove sadržaja, stranica ili sveukupne internetske stranice privremeno ili trajno nedostupnima.
U navedenim slučajevima Radiona SKATT d.o.o. ne preuzima odgovornost i ne smatra se odgovornom za štete za fizičke ili pravne osobe proizašle iz korištenja ili nemogućnosti korištenja internetskih stranica u njenom vlasništvu.
Mole se korisnici internetskih stranica ukoliko uoče neki od navedenih propusta ili imaju potrebu za provjerom točnosti navedenih informacija da se obrate Radioni SKATT d.o.o. putem maila: info@radionaskatt.com

RJEŠAVANJE SPOROVA

Svi sporove između Radione SKATT d.o.o. i drugih uključenih strana nastojat će se riješiti mirnim putem sporazumno uz obostrani trud. Za sporove koji se ne budu mogli riješiti sporazumnim putem nadležan je Sud gdje je sjedište tvrtke Radione SKATT d.o.o..

Radiona SKATT d.o.o. u ulozi prodavatelja i korisnik ovih stranica u ulozi kupca podliježu “Općim uvjetima poslovanja” kao trenutno važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske poput: Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08).

Ovdje napisani “Opći uvjeti poslovanja” nisu jedini uvjeti koji se odnose na usluge, proizvode i sadržaje na stranicama u vlasništvu Radione SKATT d.o.o. Za pojedine kategorije ili jedinstvene proizvode, usluge i sadržaje se mogu pronaći posebno namijenjeni pravilnici, uvjeti, propisi ili naputci koji su podjednako važeći kao i ovi “Opći uvjeti poslovanja”

Radiona SKATT d.o.o. ima pravo bez najave i upozorenja vršiti izmjene na ovim “Općim uvjetima poslovanja”, ali i na svim drugim dokumentima koji uređuju djelovanje.

ZBRINJAVANJE OTPADA

U Republici Hrvatskoj postoji organizirani besplatni sustav zbrinjavanja EE otpada putem ovlaštenih sakupljača. Dovoljno je nazvati besplatni broj 0800 444 110 ili poslati SMS na broj 098 444 110 i ukoliko imate više od 30 kg EE otpada, ovlašteni sakupljač će ga preuzeti na Vašoj adresi. Na istom broju možete dobiti sve potrebne dodatne informacije. Nalog možete ispuniti i na internet stranici www.eeotpad.com, te putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com.
Kupac može u svim prodajnim poslovnicama Prodavatelja vratiti elektronički otpad (električnog i elektroničkog otpada) po sistemu jedan za jedan i to bez troškova po kupca.
EE otpad možete i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište.

PREUZMITE OPĆE UVJETE POSLOVANJA U PDF OBLIKU