Pravila privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka prikupljenih u procesima: registracija na internetske stranice u vlasništvu Radiona SKATT d.o.o., registracije i prihvaćanju primanja obavijesti o novostima, proizvodima i uslugama stranica u vlasništvu Radiona SKATT d.o.o.

Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Radiona SKATT d.o.o. Svaki korisnik prilikom prihvaćanja Općih uvjeta poslovanja prihvaća i ovu Izjavu o privatnosti.
Sukladno važećim nacionalnim propisima te zakonskim odredbama na razini Europske Unije u ovim uvjetima su propisani načina korištenja, pohranjivanja i obrade osobnih podataka od strane Radione SKATT d.o.o., OIB: 47681131152, Kolarova 15, 10000 Zagreb.

Svi Kupci internetskih stranica u vlasništvu Radiona SKATT d.o.o. (u daljnjem tekstu Kupci) kao i svi Korisnici primatelji obavijesti o novostima, proizvodima i uslugama u vlasništvu Radiona SKATT d.o.o. (u daljnjem tekstu Korisnici) su pozvani pročitati Opće uvjete poslovanja i izjavu o privatnosti kako bi bolje shvatili koje podatke Radiona SKATT d.o.o. prikuplja, pohranjuje i obrađuje, u koju svrhu, s kojom pravnom osnovom, s kim i zašto podaci mogu biti dijeljeni, koje zaštitne mjere provodi, te koja su Vaša prava vezana za pristup osobnim podacima, ispravcima osobnih podataka, djelomičnom ili sveukupnom brisanju osobnih podataka te prava na prigovore vezane za osobne podatke.

Svaki Kupac i/ili Korisnik za sve upite vezano za osobne podatke ili postupke vezano za osobne podatke može poslati mail na info@radionaskatt.hr

Kupac i/ili korisnik prilikom prijave na internetske stranice ili pristankom primanja obavijesti u vlasništvu Radione SKATT d.o.o. Prihvaćaju ovu Izjavu o privatnosti te istom potvrđuju da su pročitali, razumjeli i svojevoljno se složili na ovdje opisanu obradu podataka.

Podaci koje prikuplja, pohranjuje i obrađuje Radiona SKATT d.o.o.

Tijekom postupka registracije osobe za Kupca internetskih stranica u vlasništvu Radiona SKATT d.o.o., Radiona SKATT d.o.o. će od budućeg Kupca upitati dijeljenje određenih osobnih i ostalih podataka o sebi kao što su ime i prezime, adresu i poštanski broj, e-mail adresu, telefonski broj, datum rođenja (nije obavezno) te izradu jedinstvenog korisničkog imena i lozinke.
Nakon prolaska procesa registracije Kupac ima mogućnost pristupiti vlastitom korisničkom sučelju gdje se nalazi osobni program vjernosti. Pristup programu vjernosti i korištenje njegovih pogodnosti za Kupce nije obvezujuć. Prilikom prijave na korisničke stranice i/ili program vjernosti Radiona SKATT d.o.o. od Kupca ima pravo zatražiti sve ili neke korisničke podatke koje je Kupac sam prethodno unio, ali i dodatne podatke. Prilikom klika gumba za prijavu Kupac je potvrdio da se slaže s obradom i pohranom predanih osobnih podataka sukladno ovoj izjavi o privatnosti.

Prilikom registracije osobe za Korisnika koji želi primati obavijesti o novostima, proizvodima i uslugama internetskih stranica u vlasništvu Radiona SKATT d.o.o. će od budućeg korisnika zatražiti unos osobnih podataka poput imena i/ili prezimena (nije obavezno) i e-mail adrese ili broja mobilnog telefona.

Kupac i Korisnik imaju slobodnu volju pružanja ili nepružanja traženih osobnih podataka. U slučaju da Kupac i Korisnik ne pružaju sve tražene osobne podatke korištenje usluga, aktivnosti i pogodnosti koje pruža Radiona SKATT d.o.o. putem svojih internetskih stranica će biti onemogućeno ili ograničeno.

Uz navedene osobne podatke svakim posjetom internetskih stranica u vlasništvu Radione SKATT d.o.o. prikupljaju se i podaci s vašeg računala poput IP adrese, datuma i vremena pristupa stranicama, tehničke informacije kao i prilagođene postavke o računalu, operativnom sustavu i programskim rješenjima uključenim u pristup internetskim stranicama.

Također možemo prikupljati informacije o vremenu provedenom na internetskim stranicama u vlasništvu Radiona SKATT d.o.o., klikovima i redoslijedu pretraživanja navedenih internetskih stranica te poziciji pokazivača u okvirima internetskih stranica.

Radiona SKATT d.o.o. Ima za prioritet sigurnost svojih Kupaca i Korisnika te preporučuje prilikom korištenja internetskih stranica u njenom vlasništvu birati i koristiti zaporke dulje od 6 znamenki koje kombiniraju velika i mala slova te dodatne dopuštene znakove kao i brojke u slijedu koj nije logičan, predvidiv ili osobno povezan sa Korisnikom ili Kupcem. Svaku zaporku preporučujemo ne zapisivati, nipošto dijeliti drugim osobama, ne unositi putem tuđih računala, mobilnih uređaja ili ostalih sučelja koja potencijalno imaju programska rješenja namijenjena pamćenju lozinki te svakako minimalno jednom godišnje ili po potrebi i češće promijeniti zaporku.

U koju svrhu Radiona SKATT d.o.o. prikuplja, pohranjuje i obrađuje podatke?

Radiona SKATT d.o.o. prikuplja, pohranjuje i obrađuje osobne podatke korisnika internetskih stranica u njenom vlasništvu sa svrhom provođenja sigurnosnih provjera autentičnosti Kupaca koji koriste internetske stranice, ostvarivanje kupoprodajnih ugovora prilikom kupnje, točnu dostavu robe Kupcu, komunikaciju s Kupcem, oslovljavanje eventualnih pravnih postupaka vezanih za realizaciju ugovora, te primjenom automatiziranih programskih postupaka kako bi unaprijedili korisničke stranice, usluge koje pružamo Kupcima te pogodnosti koje će najbolje odgovarati njihovim potrebama i navikama. Radiona SKATT d.o.o. temeljem gore navedenog obrađuje prikupljene podatke Kupca kako bi programe vjernosti u sklopu korisničkih stranica mogla personalizirati.

Radiona SKATT d.o.o. prikuplja, pohranjuje i obrađuje osobne podatke Korisnika pimatelja obavijesti o novostima, proizvodima i uslugama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje nagradnih natječaja putem e-maila, društvenih mreža, komunikacijskih aplikacija ili drugih komunikacijskih kanala na koje su se Korisnici prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih za kršenje Općih uvjeta poslovanja na internetskim stranicama, radi istraživanja tržišta, izrade korisničkih profila i prilagodbe obavijesti istima te podizanju kvalitete i brzine naših usluga u korist Korisnika.

Radiona SKATT d.o.o. ne prikuplja podatke o djeci. Ako postoji sumnja da su nam ustupljeni podaci osoba mlađih od 16 godina bez pismene dozvole roditelja ili skrbnika pokrećemo postupak brisanja istih bez najave i odgađanja. Osobe mlađe od 16 godina ne smiju izrađivati korisničke račune na internetskim stranicama u vlasništvu Radiona SKATT d.o.o. Cijela marketinška strategija Radiona SKATT d.o.o., u što su uključene i internetske stranice, nije osmišljena kako bi privukla i zadržala kao korisnika osobu mlađu od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Osoba u ulozi budućeg Kupca koja svojevoljnim unosom osobnih podataka te potvrdom o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja te ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos temeljen na navedenim Općim uvjetima poslovanja. Opći uvjeti poslovanja opisuju i objašnjavaju obradu osobnih podataka te pristankom na Opće uvjete poslovanja osoba u ulozi Kupca pristala na obradu svojih osobnih podataka.

Osoba u ulozi budućeg Korisnika koja svojevoljnim unosom osobnih podataka te potvrdom o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja te ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos temeljen na navedenim Općim uvjetima poslovanja. Opći uvjeti poslovanja opisuju i objašnjavaju obradu osobnih podataka te pristankom na Opće uvjete poslovanja osoba u ulozi Korisnika pristala na obradu svojih osobnih podataka.

Pristanak na korištenje osobnih podataka Kupac i Korisnik mogu u svakom trenutku povuću slanjem email-a na adresu: info@radionaskatt.com . Tim postupkom Kupac i Korisnik će djelomično ili u potpunosti onemogućiti izvršenje određenih ili svih aktivnosti, procesa, usluga ili ostalih obveza Radione SKATT d.o.o. prema toj osobi. U tom slučaju Radiona SKATT d.o.o. nije odgovorna za izvršenje aktivnosti, procesa, usluga ili ostalih dogovorenih obveza zbog ukinutih tehničkih preduvjeta od strane osobe.

Djeljenje osobnih podataka, s kim i u koju svrhu?

Radiona SKATT d.o.o. strogo čuva podatke njenih Kupaca i Korisnika usluga te ih dijeli isključivo slučajevima gdje je njihovo dijeljenje potrebno za provođenje željenih usluga ili aktivnosti i to u minimalnom potrebnom opsegu te pod prethodno sklopljenom ugovornom obvezom o čuvanju tih podataka.
Odstupanja nastaju u iznimnim situacijama kada propisi i zakoni RH to zahtjevaju.
Poslovni partneri koji omogućuju nesmetano izvršenje naših obveza u obliku proizvoda ili usluga su:
1. Distribucijski partneri za potrebe dostave proizvoda ili usluge prethodno naručene od Kupca ili Korisnika. Distribucijski partner ima pravo zatražiti isključivo na uvid osobnu iskaznicu, te u slučaju odbijanja predočenja iste ima za pravo odbiti izvršiti isporuku proizvoda ili usluge.
2. Partnerima koji su proizvođači ili posrednici kod proizvoda ili usluga dostupnih preko Radione SKATT d.o.o.. Navedeni partneri mogu imati potrebu isključivo za dijelovima prikupljenih podataka u svrhu realizacije servisa, ispitivanja ispravnosti, popravka ili zamjene i dostave reklamiranog proizvoda ili usluge od strane Kupca ili Korisnika.
3. Partnerima koji svoje prozvode ili usluge oglašavaju putem Radione SKATT d.o.o., ali isporuku Kupcu ili Korisniku vrše samostalno ili preko svojeg distribucijskog partnera.
4. Partnerima koji kroz proizvode ili usluge, plaćene ili besplatne, za kupce pružaju direktne i mjerljive pogodnosti za Kupce i Korisnike dok su određeni podaci potrebni za izvršavanje navedenih proizvoda i usluga.
5. Partnerima koji su dio naše maloprodajne mreže te pod istim uvjetima i odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja se obvezuju koristiti podatke Kupaca i Korisnika.
6. Pružateljima usluga on-line autorizacija plaćanja koji za potrebe održavanja sustava sigurnosti platnog prometa imaju pravo zatražiti od Radiona SKATT d.o.o.potrebne podatke ili ih u autentifikacijskom procesu sami zatražiti od Kupca ili Korisnika.
7. Partnerima koji omogućuju Radiona SAKTT d.o.o. da putem njihovih programskih rješenja ili institucionalne podrške omoguće Kupcima i Korisnicima nesmetano i sigurno izvršenje plaćanjai online metodama kupnje ili u našoj maloprodajnoj mreži.

Plaćanje debitnim ili kreditnim karticama te obrada podataka .
Radiona SKATT d.o.o. putem svojih internetskih stranica i maloprodajne mreže nudi mogućnost plaćanja putem debitnih i kreditnih kartica. Kako bi Kupac ili Korisnik ostvarili tu mogućnost potrebno je dobiti privolu za aktivaciju procesa plaćanja i naplate bilo kreditnih ili debitnih karica. U tu svrhu osobni podaci Kupca ili Korisnika su putem internetske stranice ili POS uređaja proslijeđeni partneru u čijoj je nadležnosti sustav plaćanja. Po potrebi osim proslijeđivanja podataka Kupca ili Korisnika partner Radione SKATT d.o.o. može putem internetskih stranica ili POS uređaja zatražiti dodatnu autorizaciju plaćanja u obliku pina ili potpisa. Putem internetskih stranica prilikom samog unosa podataka, kupac ima mogućnost odabira opcije “spremi moje podatke” kako bi olakšao i ubrzao proces plaćanja prilikom idućih posjeta našim web stranicama. Kupac ili Korisnik imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje navedenih podataka putem svojeg korisničkog sučelja gdje u odjeljku “metode plaćanja” mogu odabrati opciju “izbriši sve podatke vezane za metode plaćanja”.

U slučaju kada je Kupac ili Korisnik spremio podatke putem mogućnosti “spremi moje podatke” sigurnosni kodovi poput (CVV) s debitnih i/ili kreditnih kartica nisu spremljeni te se njih mora uvijek unositi ponovno. Kupac snosi odgovornost o brizi prema svojim podacima kako sami podaci ne bi bili dostupni drugim osobama te omogućili njihovu zlouporabu.

Trajanje pohrane osobnih podataka

Radiona SKATT d.o.o. pohranjuje podatke svojih Kupaca i Korisnika isključivo za potrebe pružanja kvalitetnije usluge prema istima tokom njihove aktivne registracije na web stranicama i šest mjeseci nakon otkazivanja registracije u sustavu Radione SKATT d.o.o.

Pristup i izmjena osobnih podataka

Kupac i Korisnik imaju zajamčeno pravo i mogućnost pristupa svojim podacima preko korisničkog sučelja na internetskim stranicama u vlasništvu Radione SKATT d.o.o. U korisničkom sučelju Kupci ili Korisnici mogu vršiti izmjene svojih osobnih podataka ili zatražiti njihovo brisanje. Brisanje istih podataka Kupci ili Korisnici mogu zatražiti putem email adrese info@radionaskatt.hr. Putem iste email adrese Kupci mogu zatražiti i uvid u sve prikupljene podatke. Nakon što Kupac ili Korisnik bilo kojom metodom zatraži brisanje osobnih podataka nije u mogućnosti više pregledati podatke putem korisničkog sučelja te mu se ti podaci ne mogu poslati ni uz traženje putem mail adrese.

Prigovori vezani za obradu osobnih podataka

Svaki Kupac ili Korisnik ako smatra da postoji valjani razlog za prigovor može ga poslati putem info@radionaskatt.hr . Radiona SKATT d.o.o. je dužna u zakonsko propisanom roku od 15 dana odgovoriti na poslani prigovor. U slučaju da Kupac ili Korisnik nisu zadovoljni odgovorom ili ishodom imaju pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Mjere zaštite osobnih podataka

Radiona SKATT d.o.o. zaštitu osobnih podataka svojih Korisnika i Kupaca smatra među najvišim prioritetima poslovanja te poduzima sve aktivnosti i mjere kako bi zadržala visoku razinu sigurnosti uravnoteženu sa jednostavnim pristupom za Korisnika i Kupca.
U svrhu osiguravanja podataka prenesenih putem internetskih stranica sve stranice su zaštićene SSL certifikatom tj. osiguranom enkripcijom podataka u protokolu razmjene. Osim enkripcije, Radiona SKATT d.o.o. kontinuirano provodi tehničke i organizacijske mjere povećanja sigurnosti podataka.
Svaki Kupac i Korisnik moraju biti svjesni da unatoč svim mjerama Radiona SKATT d.o.o. ne može jamčiti zaštitu podataka prenesenih putem interneta ili bilo koje druge kompjuterske mreže. Radiona SKATT d.o.o. nije odgovorna za zlonamjerne radnje trećih strana, bilo pojedinaca ili udruženja, na štetu naših Kupaca ili Korisnika. Kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka Radiona SKATT d.o.o. ima pravo odlučiti pohranjivati podatke kod pružatelja usluga unutar članica Europske Unije, a samo izvanredno i izvan EU. U izvanrednom slučaju prikupljanja podataka od poslužitelja izvan EU mora biti osiguran preduvjet o postojanju odluke Europske komisije o primjerenosti i ugovorenom jamstvu i pridržavanju obvezujućih propisa o zaštiti podataka.

Izmjene u Općim uvjetima poslovanja i u Izjavi o privatnosti

Radiona SKATT d.o.o. ima pravo u bilo kojem trenutku bez prethodnih najava izmijeniti Opće uvjete poslovanja i ovu Izjavu o privatnosti. Izmjene o privatnosti će stupiti na snagu prilikom njihovog objavljivanja. Upravo zbog mogućih izmjena pozivamo Korisnike i Kupce da povremeno ponovno pročitaju naše Opće uvjete poslovanja i ovu Izjavu o privatnosti.

“Kolačići” i pravila o postupanju

“Kolačići” kao dio programskog rješenja internetskih stranica kao i druge tehnologije mogu biti korištene na internetskim stranicama Radione SKATT d.o.o. kako bi iste bolje i brže funkcionirale, promet mogao biti provjeren te analiziran i u marketinškim alatima.
“Kolačić” tj. “Cookie (Eng.) je programski paket male veličine koji internetska stranica pohranjuje u računalo, mobilni ili drugi tehnički uređaj na kojem je korišten internetski preglednik prilikom pristupa stranicama u vlasništvu Radione SKATT d.o.o.
“Kolačić” omogućuje prepoznavanje ponovnog dolaska istog posjetitelja te pohrani njegove postupke prilikom pretraživanja internetskih stranica koje su izvor “kolačića”. Prilikom posjeta internetskim stranicama u vlasništvu Radiona SKATT d.o.o. Korisnik ili Kupac su upitani o dozvoli pohrane “kolačića”. Osim ako je posjetitelj postavio drugačije postavke većina internetskih preglednika omogućuje spremanje “kolačića”. Svi internetski preglednici imaju mogućnost brisanja “kolačića” te zabrane daljnje pohrane istih s određenih ili svih internetskih stranica.
Razlozi za korištenje “kolačića” mogu biti prepoznavanje pojedinačnog posjetitelja, pohranjivanje posebnih odabira ili ponašanja posjetitelja, pomoć pri popunjavanju polja s podacima unesenim u prethodnim pretraživanjima, pohrana i obrada podataka za potrebe operativnih, logističkih i marketinških unapređenja usluga.

Podjela “kolačića” se grana prema njihovom trajanju i dijele se na privremene i trajne kolačiće.
Privremeni kolačić (Session cookies) – pohranjeni su na računalu privremeno i brišu se automatski nakon zatvaranja internetskog preglednika. Takvi kolačići omogućuju jednostavne, ali bitne funkcionalnosti za Korisnika ili Kupca poput ostavljanja komentara ili očuvanja stanja košarice prilikom pretraživanja.

Trajni kolačići (Persistent cookies) – ostaju pohranjeni u internetskom pregledniku i nakon zatvaranja istog. Trajni kolačići najčešće imaju određeno vrijeme trajanja. Radiona SKATT d.o.o. se služi upravo navedenom vrstom trajnih kolačića kako bi svojim Korisnicima i Kupcima olakšali pristup te korisničko iskustvo prilikom pregleda internetskih stranica.
Kolačići se mogu klasificirati i prema izvoru generiranja.
Kolačići generirani od samih internetskih stranica omogućuju pohranu podataka i olakšavanje korištenja usluga na samim sranicama. Kolačići generirani od ostalih online servisa (Facebook, Instagram, Google Analytics, AdWords, TagManager i dr.) omogućuju praćenje ponašanja korisnika te nisu postavljeni od strane Radiona SKATT d.o.o.

Zabrana “kolačića”

U svakom pregledniku se može zabraniti djelomična ili potpuno pohranjivanje kolačića. Ovisno o pregledniku moguće je postavke i podijeliti po lokaciji izvora ili vrsti kolačića. Radiona SKATT d.o.o. nije u mogućnosti pružati sve svoje usluge na internetskim stranicama bez nekih “kolačića” te može uskratiti Korisniku ili Kupcu pristup istima ako nema odobrenu mogućnost pohrane potrebnih “kolačića”.